پرش به محتوای اصلی

انتشارات

طبقه‌بندی اختراعات

بر اساس سیستم‌های طبقه‌بندی بین‌المللی (IPC و CPC)

نویسندگان: مهدی عطاپور، امیرحسین برنایی، مالک سعیدی

انتشارات: خرسندی