پرش به محتوای اصلی

مشتریان

عنوان خدمات ارائه شده
کانون پتنت ایران (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) کارگزار اصلی خدمات ثبت اختراع خارجی، PCT، آموزش و امور مشاوره
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کارگزار خدمات تحلیل پتنت و مشاوره
موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان کارگزار خدمات تحلیل پتنت، آموزش و مشاوره به شرکت‌های تحت پوشش
مجتمع فولاد مبارکه خدمات تحلیل پتنت، آموزش
شرکت سها خدمات آموزش
شرکت مپنا توگا خدمات تحلیل پتنت
شرکت مقره‌سازی ایران خدمات تحلیل پتنت
شرکت طهران زرنخ خدمات تحلیل پتنت
هلدینگ نیروگاهی مهر آتیه صدرا خدمات تحلیل پتنت
شرکت نوین انرژی کاوان ثبت اختراع خارجی، ثبت اختراع از طریق PCT
دانشگاه امیرکبیر ثبت اختراع خارجی، آموزش و مشاوره
دانشگاه علوم پزشکی تهران ثبت اختراع خارجی
مرکز تحقیقات تجهیزات پزشکی بیمارستان امام خمینی مشاوره 20 شرکت مستقر، خدمات ثبت اختراع خارجی، آموزش و مشاوره
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خدمات آموزش
دانشگاه تربیت مدرس خدمات آموزش و مشاوره
شرکت فناوران نانو مقیاس خدمات ثبت اختراع از طریق PCT، خدمات ثبت موقت
شرکت سامانه‌های جراحی پارس خدمات ثبت اختراع در آمریکا
مرکز توسعه و فناوری‌های نوین برای مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران خدمات ثبت اختراع در آمریکا، مشاوره
شرکت ربات جراحی سینا خدمات ثبت اختراع از طریق PCT، خدمات ثبت در آمریکا

و دهها شرکت، اساتید دانشگاه و اشخاص حقیقی دیگر...