پرش به محتوای اصلی

خدمات ما

ثبت اختراع دائم در آمریکا

بررسی قابلیت ثبت اختراع

نقض اختراعات

برخی از نام‌های مطرحی که به ما اعتماد کرده‌اند

کانون پتنت ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر