پرش به محتوای اصلی

مهم‌ترین خدمات ما

ثبت اختراع موقت در آمریکا

ثبت اختراع دائم در آمریکا

ثبت اختراع از طریق PCT

تحلیل پتنت

بررسی قابلیت ثبت اختراع

نقض اختراعات

برخی از نام‌های مطرحی که به ما اعتماد کرده‌اند

کانون پتنت ایران

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی