شرکت ایده سازان عصر آفتاب با بهره گیری از متخصصان در بالاترین سطوح علمی آماده خدمات رسانی در بخشهای زیر است:
• تحلیل پتنت و رصد فناوری در حوزه های فناوری نانو، صنایع شیمیایی، نفت و گاز و صنایع وابسته، فناوری زیستی و دارویی، محیط زیست و …
• خدمات نگارش پتنت (US Patents)
• مشاوره ثبت اختراع در کشور امریکا
• ثبت اختراع در کشور امریکا (ثبت موقت و ثبت دائم)
• ثبت اختراع از طریق پیمان PCT
• خدمات آموزشی به سفارش نهادها و موسسات پژوهشی
• طراحی سیستم های مدیریت مالکیت فکری برای شرکتها و موسسات پژوهشی
خدمات این شرکت در حوزه بین المللی بوده و این شرکت برای ثبت اختراع در داخل کشور خدماتی ارائه نمی کند